رویدادهای اخیر

اعضای فعال مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

Samad-Banisi

پروفسور صمد بنیسی

استاد بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

بنیانگذار مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

متولد: تبریز ۱۳۳۹

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری فرآوری مواد معدنی از دانشگاه McGill کانادا ۱۹۹۴

مشاهده زیست نامه

دریافت PDF زیست نامه

مشاوران دانشگاهی

Maleki

دکتر مصطفی مالکی مقدم

عضو هیات علمی بخش مهندسی معدن دانشگاه ولی عصر رفسنجان

مدیر گروه طراحی آستر

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری فرآوری مواد معدنی از دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۲

parsapour

دکتر غلامعباس پارساپور

عضو هیات علمی بخش مهندسی معدن دانشگاه ولی عصر رفسنجان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری فرآوری مواد معدنی از دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۲

m_yahyaei

دکتر محسن یحیایی

عضو هیات علمی و مدیر گروه فرآیند مرکز تحقیقات فرآوری مواد JKMRC دانشگاه کویینزلند استرالیا

دستیار بنیانگذار مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری فرآوری مواد معدنی از دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۹

image_2020_1_25-12_34_58_716_wHO

دکتر علیرضا قاسمی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای فرآوری مواد معدنی از دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۸

طراح سامانه مرکز تحقیقات

مدیر گروه تحقیق و توسعه نرم افزار KMPC DEM

Hasankhoei2

دکتر علیرضا حسنخویی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای فرآوری مواد معدنی از دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۸

پژوهشگر صنعتی

دانشجویان دکتری

scan00201 - Copy

مهندس الهام نعمت اللهی

دانشجوی دکترای فرآوری مواد معدنی

حل تمرین درس طراحی آزمایش ها

محقق مرکز تحقیقات در گروه تحقیق و توسعه نرم افزار KMPC DEM

bibak

مهندس زهرا بی باک

دانشجوی دکترای فرآوری مواد معدنی

حل تمرین درس طراحی آزمایش ها

محقق مرکز تحقیقات در گروه تحقیق و توسعه نرم افزار KMPC DEM

yarahmadi

مهندس محمدرضا یار احمدی

دانشجوی دکترای فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر مرکز تحقیقات در توسعه نرم افزار تجاری موازن

Ansari

مهندس محمد انصاری

دانشجوی دکترای فرآوری مواد معدنی

مدیر امور مالی و قراردادها

طراح و مدیر سامانه برخط همت

مدیر سامانه‌های مرکز تحقیقات

محقق مرکز تحقیقات در گروه تحقیق و توسعه نرم افزار KMPC DEM

پژوهشگران دانشگاهی

Ramin2

مهندس سید رامین مرتضوی

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر مرکز تحقیقات در توسعه نرم افزار KMPC Sim و موازن

پژوهشگران صنعتی در مجتمع مس سرچشمه

NEW-SAR (7)

مهندس امیدرضا بشیری

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

NEW-SAR (4)

مهندس آرمین ولی زاده

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

NEW-SAR (2)

مهندس مهران عوض نیا

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

NEW-SAR (5)

مهندس کاظم زارع

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

NEW-SAR (3)

مهندس شیرکو شرفی

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

دانشجویان کارشناسی ارشد شاغل در مجتمع مس سرچشمه

مهندس امین حبیبی

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

مهندس امید حردانی

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

مهندس حسین ارشد

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

پژوهشگران صنعتی در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

Khorshidi

مهندس سعید خورشیدی

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

pour-khosravani

مهندس امیرعلی پورخسروانی

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

دانشجویان کارشناسی ارشد شاغل در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

مهندس محمدرضا مشکبار

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

مهندس علیرضا صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

مهندس ارسلان شوری

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

کپی برداری از مطالب این سامانه در صورت درج منبع بلامانع است. مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر